ŠPEHAR:
I. ŠPEHAR: Pokretanje, prekid, odgoda i nadzor izvršenja kazne zatvora: prikaz rada sudaca izvršenja pri Centru za izvršenje kazni zatvora Županijskog suda u Zagrebu u 2006. godini - praksa i dileme