M. GORETA, I. PEKO ČOVIĆ, N. BUZINA, R. KRAJAČIĆ, V. JUKIĆ: Indikacije za forenzični tretman smanjeno ubrojivih i neubrojivih počinitelja kaznenih djela (1998-2002)
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana