GETOŠ, KRSTULOVIĆ-RELIJA, MUNIVRANA:
A.-M. GETOŠ, A. KRSTULOVIĆ-RELIJA, M. MUNIVRANA: XIX. redovito savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu: Pravna i praktična pitanja strožeg kaznenog prava u Republici Hrvatskoj, Opatija, 6.-9. prosinca 2006.