BONAČIĆ:
M. BONAČIĆ: Konferencija o pravnim obilježjima, problemima i perspektivama suradnje između OLAF-a i nacionalnih carinskih, policijskih i pravosudnih tijela, Miskolc-Lillafüred (Mađarska), 23.-24. ožujka 2007.