SUŠIĆ, PLEŠE:
E. SUŠIĆ, S. PLEŠE: Aktualni problemi primjene i provođenja sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja