SRPAK:
N. SRPAK: Kazneno pravo u doba Nezavisne Države Hrvatske (1941.-1945.)