NOVOSEL, DUNDOVIĆ:
D. NOVOSEL, D. DUNDOVIĆ: Suradnja državnog odvjetnika i policije u predistražnom postupku