MUNIVRANA:
M. MUNIVRANA: Doktrinarni temelji i karakteristike međunarodnog kaznenog prava