KOLLER-TRBOVIĆ, GMAZ-LUŠKI:
N. KOLLER-TRBOVIĆ, V. GMAZ-LUŠKI: Primjena izvansudske nagodbe (medijacija) u pretkaznenom postupku prema maloljetnicima i mlađim punoljetnim osobama