Z. ĐURĐEVIĆ, D. TRIPALO: Trajanje pritvora u svjetlu međunarodnih standarda te domaćeg prava i prakse
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana