DAMJANOVIĆ, BUTORAC:
I. DAMJANOVIĆ, K. BUTORAC: Politika suzbijanja kriminaliteta: perspektive izvršenja kaznenopravnih sankcija