BOJANIĆ, MRČELA:
I. BOJANIĆ, M. MRČELA: Svrha kažnjavanja u kontekstu šeste novele Kaznenog zakona