KARAS:
Ž. KARAS: Dokazni položaj općih izvidnih radnji redarstvenih vlasti