IVIČEVIĆ KARAS, KRSTULOVIĆ, RITTOSSA:
E. IVIČEVIĆ KARAS, A. KRSTULOVIĆ, D. RITTOSSA: XVIII. redovito savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu