BUMČI, TOMAŠIĆ:
K. BUMČI, T. TOMAŠIĆ: Rad za opće dobro i uvjetna osuda sa zaštitnim nadzorom te njihova primjena u praksi