LAZO PAJIĆ: Dvojbe teorije i prakse u tumačenju pojma “drugi” kao obilježja kaznenog djela (“drugi” - fizička i pravna ili samo fizička osoba?)
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana