NOVAK HRGOVIĆ:
KARMEN NOVAK HRGOVIĆ: Novosti u materijalnopravnim odredbama Prijedloga novog zakona o prekršajima