KRSTULOVIĆ, MUNIVRANA:
ANTONIJA KRSTULOVIĆ, MAJA MUNIVRANA: Međunarodna konferencija: Aktualna pitanja europskog kaznenog prava i zaštita financijskih interesa Europske unije, Dubrovnik, 13.-14. svibnja 2005.