KRAPAC:
DAVOR KRAPAC: Novi Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima: načela i postupci