ZLATA ĐURĐEVIĆ: Pravna osoba kao okrivljenik: temeljna prava i predstavljanje
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana