ĐURĐEVIĆ:
ZLATA ĐURĐEVIĆ: Pravna osoba kao okrivljenik: temeljna prava i predstavljanje