BUMČI, MAZALIN:
KORALJKA BUMČI, SANJA MAZALIN: Presuda u skraćenom postupku s posebnim osvrtom na izradu obrazloženja u zapisniku o glavnoj raspravi