KORALJKA BUMČI, SANJA MAZALIN: Presuda u skraćenom postupku s posebnim osvrtom na izradu obrazloženja u zapisniku o glavnoj raspravi
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana