TOMIČIĆ:
Z. Tomičić: Utjecaj okrivljenikova očitovanja o krivnji na tijek i ishod glavne rasprave