PAVIČIĆ:
A. Pavičić: Sudjelovanje sudaca porotnika u kaznenim postupcima pred Županijskim sudom u Zagrebu