IVIČEVIĆ:
E. IVIČEVIĆ: Plaider coupable - nova alternativa klasičnom kaznenom postupku u francuskom pravu