DAMAŠKA:
M. Damaška: Boljke zajedničkog zločinačkog pothvata