CVJETKO, KURTOVIĆ, KRAPAC, ĐURĐEVIĆ:
XVII. međunarodni kongres za kazneno pravo (Međunarodno udruženje za kazneno pravo, AIDP), Peking, 12.-19. rujna 2004.