XVII. međunarodni kongres za kazneno pravo (Međunarodno udruženje za kazneno pravo, AIDP), Peking, 12.-19. rujna 2004.
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana