SIROTIĆ, KRBEC:
V. SIROTIĆ, I. KRBEC: Zakonska i sudska politika kažnjavanja na području Županijskog suda u Puli