MUNIVRANA:
M. MUNIVRANA: Prikaz ljetne škole međunarodnog kaznenog prava, Salzburg, 8.-20. kolovoza 2004.