MRČELA, TRIPALO:
M. MRČELA, D. TRIPALO: Zakonska i sudska politika kažnjavanja na području županijskog suda u Zagrebu