KOS:
D. KOS: Zakonska i sudska politika kažnjavanja županijskih sudova u Republici Hrvatskoj - ubojstvo, razbojništvo i teško djelo protiv sigurnosti javnog prometa