IVIČEVIĆ, NOVOSEL:
E. IVIČEVIĆ, D. NOVOSEL: Vrste i mjere kazne primjenjivane u instrumentu kaznenog naloga i njihov odnos prema izrečenim kaznama