IVIČEVIĆ:
E. IVIČEVIĆ: Seminar iz međunarodnog kaznenog prava Međunarodna suradnja u kaznenim stvarima Sirakuza, 16.-29. svibnja 2004.