HORVATIĆ:
Ž. HORVATIĆ: Problem odnosa u zakonu propisane i sudskim presudama primijenjene kaznenopravne represije prema počiniteljima kaznenih djela