CVITANOVIĆ:
M. CVITANOVIĆ: Sudski procesi u SSSR od 1936. do 1938.: tzv. čistke kao zlouporaba kaznenog postupka