VOL. 11 - 2/2004:
vol. 11- 2 / 2004

MATERIJAL ZA XVII. SAVJETOVANJE UDRUŽENJA

 

ZAKONSKA I SUDSKA POLITIKA KAŽNJAVANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 

Ž. HORVATIĆ: Problem odnosa u zakonu propisane i sudskim presudama primijenjene kaznenopravne represije prema počiniteljima kaznenih djela

 

D. KOS: Zakonska i sudska politika kažnjavanja županijskih sudova u Republici Hrvatskoj - ubojstvo, razbojništvo i teško djelo protiv sigurnosti javnog prometa

 

A. GARAČIĆ: Zakonska i sudska politika kažnjavanja županijskih sudova u Republici Hrvatskoj za kaznena djela silovanja i zlouporabe droga

 

I. BOJANIĆ, D. POLJAK: Ostvarivanje zakonske politike kažnjavanja u praksi Županijskog suda u Osijeku kao drugostupanjskog suda u razdobljima 1993.-1997. i 1998.-2002.

 

V. SIROTIĆ, I. KRBEC: Zakonska i sudska politika kažnjavanja na području Županijskog suda u Puli

 

V. GROZDANIĆ, Z. SRŠEN, D. RITTOSSA: Kaznena politika općinskih sudova na području Županijskog suda u Rijeci

 

A. KURTOVIĆ: Zakonska i sudska politika kažnjavanja općinskih sudova na području Županijskog suda u Splitu

 

M. MRČELA, D. TRIPALO: Zakonska i sudska politika kažnjavanja na području županijskog suda u Zagrebu

 

E. IVIČEVIĆ, D. NOVOSEL: Vrste i mjere kazne primjenjivane u instrumentu kaznenog naloga i njihov odnos prema izrečenim kaznama

 

D. NOVOSEL: Žalbe državnog odvjetnika i okrivljenika kao korektiv izrečenih kazni

 

Z. ĐURĐEVIĆ: Odluka o kazni - kaznenoprocesna pitanja

 

M. SVEDROVIĆ: Izvanredno ublažavanje kazne u Republici Hrvatskoj

 

B. CVJETKO: Zakonska i sudska politika kažnjavanja maloljetnika i mlađih punoljetnika kaznom maloljetničkog zatvora (1998.-2003.)

 

I. DAMJANOVIĆ, Z. KOKIĆ-PUCE, S. KLARIĆ-BARANOVIĆ: Uvjetni otpust s izdržavanja kazne zatvora (od 1998. do 2002.)

 

D. PALIJAŠ, LJ. KOMLEN: Pomilovanje

 

G. MRŠIĆ: Propisane kazne u Kaznenom zakonu i njihov izbor u sudskoj praksi u Republici Hrvatskoj

 

I. BEDRAČ: Statistički prikaz izbora vrste i mjere kazne u Republici Hrvatskoj (1979.-1983., 1993.-1997., 1998.-2003.)

 

K. TURKOVIĆ: Komparativni prikaz osnovnih obilježja zakonske i sudske politike u Sloveniji, Austriji, Italiji, Njemačkoj i Republici Hrvatskoj

 

 

IZ STRANOG I MEĐUNARODNOG KAZNENOG PRAVA

 

D. VAN ZYL SMIT: Oblici odmjeravanja kazne u međunarodnom kaznenom pravosuđu

 

 

IZ KAZNENOPRAVNE POVIJESTI

 

M. CVITANOVIĆ: Sudski procesi u SSSR od 1936. do 1938.: tzv. čistke kao zlouporaba kaznenog postupka

 

 

SUDSKA PRAKSA

 

P. NOVOSELEC

 

 

PRIKAZI I DISKUSIJE

 

E. IVIČEVIĆ: Seminar iz međunarodnog kaznenog prava Međunarodna suradnja u kaznenim stvarima Sirakuza, 16.-29. svibnja 2004.

 

M. MUNIVRANA: Prikaz ljetne škole međunarodnog kaznenog prava, Salzburg, 8.-20. kolovoza 2004.

 

P. BAČIĆ: Terrorism and International Justice, book review, ed. by James P. Sterba, Oxford University Press, 2003, pp. 252.