Popis i kazalo radova objavljenih u Hrvatskom ljetopisu za kazneno pravo i praksu (vol. 1, br.1/1994 - vol. 10, br.2/2003)
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana