IVIČEVIĆ:
E. IVIČEVIĆ: Utvrđivanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom u hrvatskom pravu i sudskoj praksi