GORETA, PEKO-ČOVIĆ, BUZINA, MAJDANČIĆ:
M. GORETA, I. PEKO-ČOVIĆ, N. BUZINA, Ž. MAJDANČIĆ: Aktualna pitanja forenzičko-psihijatrijskih vještačenja seksualnih delinkvenata