VOL. 11- 1/2004:
Vol. 11 - 1 / 2004

ČLANCI

 

M. DAMAŠKA: Napomene o sporazumima u kaznenom postupku

 

Ž. KARAS: Redarstveni pregledi i pretrage vozila

 

A. KRSTULOVIĆ: Uloga državnog odvjetnika u suvremenom prethodnom postupku

 

L. PETÖ-KUJUNDŽIĆ: Dijete kao svjedok

 

J. ZORIĆ: Forenzični (postupni) intervju

 

B. CVJETKO, Đ. KRIŽ, L. ČAČIĆ, L. SCHAUPERL: Nasilje u obitelji i uloga državnog odvjetnika za mladež u predistražnom postupku

 

M. AJDUKOVIĆ: Psihosocijalne intervencije s počiniteljima nasilja u obitelji

 

M. GORETA, I. PEKO-ČOVIĆ, N. BUZINA, Ž. MAJDANČIĆ: Aktualna pitanja forenzičko-psihijatrijskih vještačenja seksualnih delinkvenata

 

E. IVIČEVIĆ: Utvrđivanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom u hrvatskom pravu i sudskoj praksi

 

IZ STRANOG I MEĐUNARODNOG KAZNENOG PRAVA 

 

K. SCHMOLLER: Aktualno stanje austrijskih kaznenoprocesnih reformi

 

J. HERRMANN: Policijsko ispitivanje okrivljenika - igra moći Njemačka - Sjedinjene Američke Države - Hrvatska

 

SUDSKA PRAKSA

 

P. NOVOSELEC

 

PRIKAZI I DISKUSIJE

 

Š. PAVLOVIĆ: Spamming e-mail poruke

 

Z. KALEB: Razmišljanja uz odluku Ustavnog suda o ukidanju izmjena i dopuna kaznenog zakona iz 2003.

 

A. KRSTULOVIĆ, M. PAJČIĆ: XVI. redovito savjetovanje udruženja za kaznene znanosti i praksu “Predloženi Hrvatski kazneni zakonik: stare dileme, novi sporovi i potpora javnosti”

 

P. BAČIĆ: The Pinochet Case - A Legal and Constitutional Analysis

 

Popis i kazalo radova objavljanih u Hrvatskom ljetopisu za kazneno pravo i praksu (vol. 1, br.1/1994 - vol. 10, br.2/2003)