Z. KALEB: Novo uređenje instituta oduzimanja imovinske koristi prema noveli Kaznenog zakonika s osvrtom na dosadašnju sudsku praksu
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana