Z. KALEB: Novo uređenje instituta oduzimanja imovinske koristi prema noveli Kaznenog zakonika s osvrtom na dosadašnju sudsku praksu
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana