KALEB:
Z. KALEB: Novo uređenje instituta oduzimanja imovinske koristi prema noveli Kaznenog zakonika s osvrtom na dosadašnju sudsku praksu