JOSIPOVIĆ:
I. JOSIPOVIĆ: Novo hrvatsko implementacijsko međunarodno kazneno pravo - procesnopravni i organizacijski aspekt