DERENČINOVIĆ D.:
D. DERENČINOVIĆ: Pregled usklađenosti hrvatskog kaznenog prava s međunarodnopravnim dokumentima o suzbijanju međunarodnog terorizma (na eng. jeziku; hrv. sažetak)