DERENČINOVIĆ:
D. DERENČINOVIĆ: Implementacija materijalnopravnih odredaba Statuta Međunarodnog kaznenog suda (Rimski statut) u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu