BARBIĆ:
Barbić, J.: OSOBE KOJE VODE POSLOVE KAO ODGOVORNE OSOBE I ODREĐENJE PREDSTAVNIKA PRAVNE OSOBE PO ZAKONU O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA