VOL. 10 - 2/2003:
Vol. 10 - 2 / 2003

MATERIJAL ZA XVI. SAVJETOVANJE UDRUŽENJA

 

PREDLOŽENI HRVATSKI KAZNENI ZAKONIK:

STARE DILEME, NOVI SPOROVI I POTPORA JAVNOSTI

 

 

P. NOVOSELEC: Temeljne crte novele Kaznenog zakona od 9. srpnja 2003.

 

I. BOJANIĆ: Značajnije promjene na području krivnje prema trećoj noveli Kaznenog zakona

 

M. SVEDROVIĆ: Kriminalnopolitička opravdanost promjena kaznenih sankcija s osvrtom na uvođenje doživotnog zatvora i na sustav izricanja kazne

 

D. KOS: Institut ublažavanja kazne u procesu njezine individualizacije

 

Z. KALEB: Novo uređenje instituta oduzimanja imovinske koristi prema noveli Kaznenog zakonika s osvrtom na dosadašnju sudsku praksu

 

A. KURTOVIĆ: Pomilovanje u kaznenom pravosuđu

 

S. KATUŠIĆ-JERGOVIĆ: Prilog razmatranju kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta prema izmjenama Kaznenog zakona

 

D. TRIPALO: Kaznenopravni aspekti zlouporabe droga

 

M. MRČELA: Kaznena djela protiv pravosuđa

 

Š. PAVLOVIĆ: Kompjutorska kaznena djela u Kaznenom zakoniku

 

I. KOVČO VUKADIN, D. JELENIĆ: Trgovanje ljudima: kriminološki i kaznenopravni aspekt

 

Z. ĐURĐEVIĆ: Kaznena odgovornost i kazneni postupak prema pravnim osobama u Republici Hrvatskoj

 

J. BARBIĆ: Osobe koje vode poslove kao odgovorne osobe i određenje predstavnika pravne osobe po Zakonu o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela

 

I. JOSIPOVIĆ: Novo hrvatsko implementacijsko međunarodno kazneno pravo - procesnopravni i organizacijski aspekti

 

D. DERENČINOVIĆ: Implementacija materijalnopravnih odredaba Statuta Međunarodnog kaznenog suda (Rimski statut) u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu

 

 

ČLANCI

 

B. CVJETKO: Kazneno zakonodavstvo i kaznenopravna reakcija na kazneno djelo zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj

 

D. DERENČINOVIĆ: Pregled usklađenosti hrvatskog kaznenog prava s međunarodnopravnim dokumentima o suzbijanju međunarodnog terorizma (na eng. jeziku; hrv. sažetak)

 

 

SUDSKA PRAKSA

 

P. NOVOSELEC