IVIČEVIĆ E.:
E. IVIČEVIĆ: Simpozij: Pravna zaštita osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj: analiza zakonodavnih rješenja i prakse, Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb, 8.-9.5.2003.