DERENČINOVIĆ:
DAVOR DERENČINOVIĆ: Dječja pornografija na internetu- o kažnjivosti posjedovanja i virtualnoj dječjoj pornografiji