B. CVJETKO: Pripremni kolokvij za XII. međunarodni kongres AIDP o kaznenopravnoj odgovornosti maloljetnika u nacionalnom i međunarodnom kaznenom pravu, Beč, 26.9.-28.9.2002.
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana