CVJETKO B.:
B. CVJETKO: Pripremni kolokvij za XII. međunarodni kongres AIDP o kaznenopravnoj odgovornosti maloljetnika u nacionalnom i međunarodnom kaznenom pravu, Beč, 26.9.-28.9.2002.