VOL. 10 - 1/2003:
Vol. 10 - 1 / 2003

 

ČLANCI

 

D. DERENČINOVIĆ: Dječja pornografija na internetu- o kažnjivosti posjedovanja i virtualnoj dječjoj pornografiji

 

Ž. KARAS: Neka obilježja povreda čl. 3. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 

 

B. CVJETKO: Hrvatski projekt posebne obveze - izvansudske nagodbe u prethodnom postupku prema maloljetnim i mlađim punoljetnim počiniteljima kaznenih djela

 

 E. IVIČEVIĆ: Američka borba protiv terorizma kao opravdanje za primjenu metoda iznuđivanja iskaza (“stress and duress” tactics)

 

D. RITOSSA: Elementi modela crime control i due process u odlukama tijela Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda s obzirom na članak 6. stavak 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

 

V. PIŠKOREC: Suci porotnici u kaznenom postupku, s posebnim osvrtom na sudjelovanje sudaca porotnika u kaznenim postupcima na Općinskom sudu u Koprivnici

 

B. ZORICA: Neka pitanja o skraćenom postupku ( s naglaskom na presudu bez obrazloženja )

 

IZ STRANOG I MEĐUNARODNOG KAZNENOG PRAVA

 

A. ESER: Na putu k Međunarodnom kaznenom sudu: Nastanak i temeljne crte Rimskog statuta

 

H. SATZGER: Utjecaji prava Europske zajednice/Europske unije na nacionalno kazneno pravo država članica

 

H. SIJERČIĆ-ČOLIĆ: Rasprava o reformi u krivičnom pravosuđu i krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine, s posebnim osvrtom na novo krivično procesno pravo

 

SUDSKA PRAKSA

 

P. NOVOSELEC

 

PRIKAZI I OSVRTI

 

P. NOVOSELEC: Kai Ambos: Der Allgemeine Teil des Völkerstrafrechts. Ansätze einer Dogmatisierung, Duncker & Homblot, Berlin, 2002.

 

D. DERENČINOVIĆ: Prikaz kolokvija AIDP o kibernetičkom kriminalu, Atena, 10-13. IV. 2003.

 

B. CVJETKO: Pripremni kolokvij za XII. međunarodni kongres AIDP o kaznenopravnoj odgovornosti maloljetnika u nacionalnom i međunarodnom kaznenom pravu, Beč, 26. 9. - 28. 9. 2002.

 

E. IVIČEVIĆ: Simpozij: Pravna zaštita osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj: analiza zakonodavnih rješenja i prakse, Psihijatrijska bolnica Vrapče, Zagreb, 8-9. 5. 2003.

 

E. IVIČEVIĆ: Savjetovanje: Utjecaji prava Europske zajednice / Europske unije na nacionalno kazneno pravo država članica (Pravni fakultet u Zagrebu, 26. ožujka 2003.)

 

P. BAČIĆ: Michael Ignatieff: Human Rights - as Politics and Idolatry, New Jersey, 2001.

 

P. BAČIĆ: Andrew Ashworth: Human Rights, Serious Crime and Criminal Procedure, London 2002.