KRBEC:
I. KRBEC: Istraga i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku od 20. svibnja 2002.